Koerswijziging vergunningsaanvragen en begeleidingsvoorschriften in Luxemburg

Vanaf 1 Juni 2021 gelden er nieuwe regels voor het aanvragen van vergunningen in Luxemburg.

De Luxemburgse autoriteiten willen uitzonderlijk vervoer weer “uitzonderlijk” maken en deze wijziging moet er voor gaan zorgen dat vervoerders de vergunning niet langer zomaar gebruiken als vrijbrief om de wegverkeersregels te omzeilen.

Uw huidige vergunningen blijven geldig maar nieuwe vergunningen zullen aan beperkingen onderhevig zijn. Zo kunt u niet langer een “permanente” vergunning aanvragen met als doelstelling deze te gebruiken indien nodig. U kunt niet langer uw gehele vloot op uw vergunning laten vermelden, er wordt hierbij onderscheid gemaakt in het type voertuig en bij opleggers en aanhangwagens of deze de mogelijkheid hebben om uit te schuiven. En de standaard maatvoering zoals u deze gewend bent op de Luxemburgse vergunning komt ook te vervallen.

Onderstaand vind u tevens een opsomming van de benodigde informatie/documentatie die u voor de aanvraag van de vergunning dient te overleggen:

  • Mandaat van de houder van de vergunning, indien verschillend van de aanvrager
  • Bewijs van inschrijving van het (de) wegvoertuig(en)
  • Conformiteitscertificaat van het (de) wegvoertuig(en)
  • Bewijs van de ondeelbaarheid van het te vervoeren goed (bestellingsformulier, technische fiche…)
  • Lijst van registratienummers indien het vervoer wordt uitgevoerd door meerdere wegvoertuigen en de afmetingen en massa’s ongewijzigd blijven ten opzichte van de huidige aanvraag.
  • voor het vervoer of de ingebruikneming van een voertuig met een vergunning van categorie 3, een technische tekening waarop de verdeling van de massa in beladen toestand over de assen is aangegeven

Buiten de wijzigingen omtrent de vergunningen zijn er tevens veranderingen op het gebied van begeleidingen. Zo dient u nu vanaf een breedte vanaf 3m00 al een begeleidingsvoertuig in te zetten en dit geldt ook voor voertuigen met een lengte minder dan 25m00 in bepaalde situaties. Voor meer informatie over bovenstaande wijzigingen of andere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, wij staan graag voor u klaar!

European Permit Service - Uitzonderlijk Transport in Luxemburg
European Permit Service - Uitzonderlijke Expertise

Uitzonderlijk transport in heel Europa

Landen & Regels

Alles over transportvergunningen

Voor alle regels en wetgeving rondom uitzonderlijk transport en transportvergunningen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. Bel ons of maak gebruik van het contactformulier in deze website.