Wyjątkowy transport w Holandii

Dobrze przygotowane drogowego w Holandii

European Permit Service - Uitzonderlijke Expertise

Wyjątkowy transport w Holandii

Wymiary bez ładunku:
Długość (m) > 16,50 / 18,75*
Szerokość (m) > 2,55
Wysokość (m) > 4,00
Masa (t) > 50,00
Wymiary wraz z ładunkiem:
Długość (m) > 22,00 / 18,75*
Szerokość (m) > 3,00
Wysokość (m) > 4,00
Masa (t) > 50,00

* ciągnik + naczepa / pojazd silnikowy + przyczepa

European Permit Service - Uitzonderlijke Expertise

Zobacz mapę drogową RDW

Dobrze przygotowany na drogę w Holandii

Wymagane zezwolenie dla maszyn samobieżnych, takich jak mobilne dźwigi

Długość (m) > 20,00
Szerokość (m) > 3,00
Masa (t) > 60,00

pilotaż transportu sieć dróg drugorzędnych

Wszystkie drogi podlegające pod zarząd prowincji, gmin i zarządów gospodarki wodnej ( łącznie z drogami-n będącymi pod zarządem rws )

Długość (m)* Zezwolenie Pilotaż
≤ 27,50 x 0
27,51 – 32,00 x 1
> 32,00 x 2
Szerokość (m)* Zezwolenie Pilotaż
≤ 3,50 x 0
3,51 – 4,00 x 1
> 4,00 x 2
Masa (t)* Zezwolenie Pilotaż
< 100 x 0
≥ 100 x 2

* I / lub wysokość (m) > 4,00

Uwaga: Zezwolenie może zawierać odstępstwa od tych wytycznych..

Wyjątkowy transport w całej Europie

Kraje i zasady

pilotaż transportu sieć dróg głównych

Autostrady łącznie z n2 – n3 – n7 – n15 – n57 ( Rotterdam – Brielle )

Długość (m)* Zezwolenie Pilotaż
≤ 40,00 x 0
40,01 – 50,00 x 1
> 50,00 x 2
Szerokość (m)* Zezwolenie Pilotaż
≤ 4,00 x 0
4,01 – 4,50 x 1
> 4,50 x 2
Masa (t)* Zezwolenie Pilotaż
< 100 x 0
≥ 100 x 2

* I / lub wysokość (m) > 4,00

Uwaga: Zezwolenie może zawierać odstępstwa od tych wytycznych..

zakazy jazdy

W Holandii nie obowiązują zakazy jazdy w związku z weekendem lub dniami świątecznymi. Są jednak możliwe ograniczenia ze względu na wymiary. Podawane są one w zezwoleniu.