Wyjątkowy transport we Francji

Wszystko dobrze zorganizowane na drodze

European Permit Service - Uitzonderlijke Expertise

zezwolenie na transport specjalistyczny jest wymagane

Wymiary (m) bez ładunku:
Długość (m) > 16,50 / 18,75*
Szerokość (m) > 2,55
Wysokość (m) > nvt**
Ciężar całkowity (t) > 40,00
Wymiary wraz z ładunkiem / niepodzielne obciążenie :
Długość (m) > 16,50 / 18,75*
Szerokość (m) > 2,55
Wysokość (m) > nvt
Ciężar całkowity (t) > 40,00

* ciągnik + naczepa / pojazd silnikowy + przyczepa
** wysokość jest w zasadzie bez ograniczeń
Dopuszczalny zwis (m) podzielna cargo : 1,00
Dopuszczalny zwis (m) niepodzielne cargo : 1,00

We francji transport specjalistyczny jest podzielony na 3 kategorie:

Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3
Długość (m) ≤ 20,00 > 20,00 – ≤ 25,00 > 25,00
Szerokość (m) ≤ 3,00 > 3,00 – ≤ 4,00 > 4,00
Ciężar całkowity (kg) ≤ 48.000 > 48.000 – ≤ 72.000 > 72.000
European Permit Service - Uitzonderlijke Expertise

Zawsze dobrze przygotowany na drodze?

Zobacz najnowsze wiadomości

Pilotaż transportu

Szerokość (m) Długość (m) Transport KAT 1 Transport KAT 2 Transport KAT 3 dla wymiarów i masy całkowitej ≤ 72.000 Kg Transport KAT 3 dla ciężaru całkowitego lub nacisku na osie z ciężarem całkowitym ≤ 120 000 kg Transport KAT 3 dla ciężaru całkowitego lub nacisku na osie z ciężarem całkowitym > 120 000 kg
≤ 3,00 ≤ 20 nie 1 Eskorta 2 Eskorty
20,01 – 25,00 nie
25,01 – 30,00 1 Eskorta 2 Eskorty 2 Eskorty + Motard
30,01 – 40,00 2 Eskorty
3,01 – 4,00 ≤ 25,00 1 Eskorta 2 Eskorty 2 Eskorty
25,01 – 30,00 1 Eskorta 2 Eskorty + Motard
30,01 – 40,00 2 Eskorty
4,01 – 4,50 ≤ 25,00 1 Eskorta 2 Eskorty 2 Eskorty + Motard
25,01 – 30,00 2 Eskorty
30,01 – 40,00 2 Eskorty 2 Eskorty
4,51 – 5,00 ≤ 40,00 2 Eskorty 2 Eskorty + Motard
> 5,00 > 40,00 2 Eskorty + Motard

Motard = prywatny pilotaż na motorze

Wyjątkowy transport w całej Europie

Kraje i zasady

Zakazy jazdy

Zakazy jazdy mogą być różne w zależności od departamentu i autostrady; powyższy wykaz przedstawia najczęściej występujące zakazy.

Weekend: sobota od godz. 12.00 do wschodu słońca w poniedziałek ( autostrady godz. 12.00 )
Dni świąteczne: dzień poprzedzający święto od godz. 12.00 do wschodu słońca w dniu następnym po dniu świątecznym
01 stycznia – Wielkanoc – 01 maja – 08 maja – Wniebowstąpienie – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) – 14 lipca – 15 sierpnia – 01 listopada – 11 listopada – 25 grudnia
Wakacje letnie : w różne soboty w lipcu i w sierpniu w całej Francji

Na wielu autostradach obowiązuje podczas okresu letniego całkowity zakaz jazdy dla transportu specjalistycznego (informację tę mogą Państwo odnaleźć w załączniku na temat autostrad dołączonym do długoterminowego zezwolenia 1 kategorii).