European Permit Service

Interesse in onze diensten?

Ontvang vrijblijvend een offerte

Routeverkenning & Verkeersmaatregelen

Met een uitzonderlijk transport over de weg kan u allerlei obstakels tegenkomen. Uiteraard moeten die worden vermeden. Een gedegen routeverkenning waarbij alle knelpunten in kaart worden gebracht is daarom van groot belang alvorens een vergunning kan worden aangevraagd of het transport zijn aanvang kan vinden. Wij houden hierbij rekening met alle verkeersmaatregelen die van kracht zijn op de route.

Welke route door heel Europa

De meest efficiënte route is afhankelijk van de fysieke afstand, reistijd en mogelijke hindernissen. Ook hierin denken wij mee en gebruiken onze kennis en internationaal netwerk. Zo komt u als vervoerder op bestemming via de juiste weg en met de minste obstakels. Uiteraard bespreken we samen waar prioriteiten liggen.

Verkeersmaatregelen exceptioneel vervoer

Tijdens de routeverkenning kan blijken dat er verkeersmaatregelen nodig zijn voor uw exceptioneel transport. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de tijdelijke parkeerverboden. Ook het verwijderen van straatmeubilair of het leggen van rijplaten kan nodig zijn om met uw bijzonder transport knelpunten in de route aan te pakken. Ook voor het organiseren van deze handelingen is EPS de ideale partner. Elk uitzonderlijk vervoer vereist op dit vlak immers maatwerk.

Waarom kiezen voor EPS

Ontzorgen

Uw transport in onze handen

Netwerk

Connecties op nationaal en internationaal niveau

Deskundig

Zorgvuldig en nauwkeurig van vertrek tot bestemming

Ervaring

Sinds 1992 nog steeds dé sterkste partner